Lisans Dersler

 

T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
1. Sınıf .Güz Dönemi   1. Sınıf Bahar Dönemi
Ders Kodu Müfredat Ders Adı Z Krd AKTS Grup Kodu   Ders Kodu Müfredat Ders Adı Z Krd AKTS Grup Kodu
111811305 Muhasebeye Giriş Z 3 5     111812309 Matematik II Z 3 5  
111811304 Matematik I Z 3 5     111812308 İktisat II Z 3 4  
111811303 İktisat l Z 3 4     111812306 Sosyal Psikoloji Z 3 5  
111811302 Hukukun Temel Kavramları Z 3 5     111812133 Envanter Bilanço Z 3 5  
111811130 Türk Dili I Z 2 2     111812132 Türk Dili II Z 2 2  
111811129 Genel İşletme Z 3 5     111812102 Yönetim ve Organizasyon Z 3 5  
111811005 İngilizce l Z 3 2     111812006 İngilizce ll Z 3 2  
111811001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 2     111812002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 2  
                         
2. Sınıf .Güz Dönemi   2. Sınıf Bahar Dönemi
Ders Kodu Müfredat Ders Adı Z Krd AKTS Grup Kodu   Ders Kodu Müfredat Ders Adı Z Krd AKTS Grup Kodu
111813317 Finansal Yönetim Z 3 5     111814325 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 2 2  
111813316 Pazarlama İlkeleri Z 3 5     111814324 Uluslararası Ticaret Hukuku Z 2 3  
111813315 Uluslararası İktisat Z 3 3     111814323 Pazarlama Yönetimi Z 3 5  
111813314 Ticaret Hukuku Z 2 3     111814322 Üretim Yönetimi Z 3 4  
111813313 İstatistik Z 3 4     111814321 Ekonometri Z 3 4  
111813312 Mesleki İngilizce I Z 2 2     111814320 Mesleki İngilizce II Z 2 3  
111813311 Mali Tablolar Analizi Z 3 4     111814319 Kambiyo Rejimleri ve Dış Ticaret Z 3 4  
111813310 Dış Ticarete Giriş Z 3 4     111814318 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Z 3 5  
                         
3. Sınıf .Güz Dönemi   3. Sınıf Bahar Dönemi
Ders Kodu Müfredat Ders Adı Z Krd AKTS Grup Kodu   Ders Kodu Müfredat Ders Adı Z Krd AKTS Grup Kodu
111815328 Şirketler Muhasebesi Z 3 5     111816332 Muhasebe Denetimi Z 3 4  
111815327 Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı Z 3 4     111816331 İhracat ve İthalat Yönetimi Z 3 5  
111815326 Uluslararası İşletmecilik Z 3 5     111816330 Uluslararası Yönetim Z 3 5  
111815325 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Z 3 4     111816329 Uluslararası Pazarlama Z 3 4  
G331 3. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 3 (1)(1) S 3 4     G332 3. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 3 (1)(1) S 3 4  
111815701 Mesleki İngilizce III S 3 4 G331   111816704 İnsan Kaynakları Yönetimi S 3 4 G332
111815702 Serbest Bölge Uygulamaları S 3 4 G331   111816703 Mesleki İngilizce IV S 3 4 G332
  Lojistiğin Temelleri S 3 4 G331     Stratejik Pazarlama S 3 4 G332
G321 3. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 2 (1)(1) S 3 4     G322 3. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 2 (1)(1) S 3 4  
111815601 Uluslararası Ticarette Vergilendirme S 3 4 G321   111816606 Finansal Krizler ve Kriz Yönetimi S 3 4 G322
111815602 Yönetimde Güncel Yaklaşımlar S 3 4 G321   111816604 E Ticaret ve Pazarlama S 3 4 G322
111815603 Finansal Ekonometri S 3 4 G321   111816605 Dış Ticaret Bankacılığı S 3 4 G322
111815606 Endüstriyel Pazarlama S 3 4 G321   111816607 Bağlılık Pazarlaması ve Dayanışma Ağları S 3 4 G322
G311 3. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 1 (1)(1) S 3 4     G312 3. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 1 (1)(1) S 3 4  
111815501 Tüketici Davranışları S 3 4 G311   111816505 Uluslararası Muhasebe Standartları S 3 4 G312
111815502 Örgütsel Davranış S 3 4 G311   111816504 Hizmet Pazarlaması S 3 4 G312
111815503 Bilgisayar Paket Programları Kullanımı S 3 4 G311   111816506 Dış Ticarette Kullanılan Belgeler S 3 4 G312
111815504 İşletme Finansmanı S 3 4 G311   111816507 İşletme Politikası S 3 4 G312
  Dış Ticarette Standardizasyon S 3 4 G311              
                         
4. Sınıf .Güz Dönemi   4. Sınıf Bahar Dönemi
Ders Kodu Müfredat Ders Adı Z Krd AKTS Grup Kodu   Ders Kodu Müfredat Ders Adı Z Krd AKTS Grup Kodu
111817336 Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşvik Uygulamaları Z 3 5     111818340 Uluslararası Finansal Piyasalar Z 3 4  
111817335 Uluslararası Ticari Örgütler Z 3 5     111818339 Dış Ticarette Güncel Konular Z 3 4  
111817334 Girişimcilik Z 3 4     111818338 Stratejik Yönetim Z 3 5  
111817333 Pazarlama Araştırmaları Z 3 4     111818337 Uluslararası Lojistik Z 3 5  
G431 4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 3 (1)(1) S 3 4     G432 4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 3 (1)(1) S 3 4  
111817706 Risk ve Sigortacılık Yönetimi S 3 4 G431   111818707 Mesleki İngilizce VI S 3 4 G432
111817705 Mesleki İngilizce V S 3 4 G431   111818708 Sosyal Sorumluluk ve Etik S 3 4 G432
111817707 Uluslararası Rekabet Stratejileri S 3 4 G431   111818709 Yatırım Projeleri Analizi S 3 4 G432
111817708 Zaman ve Stres Yönetimi S 3 4 G431   111818710 Halkla İlişkiler S 3 4 G432
G421 4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 2 (1)(1) S 3 4     G422 4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 2 (1)(1) S 3 4  
111817607 Uluslararası Satış ve Müzakere Yöntemleri S 3 4 G421   111818610 Türkiyenin Dış Ticaret İlişkileri S 3 4 G422
111817609 Maliyet Muhasebesi S 3 4 G421   111818612 Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar S 3 4 G422
111817608 Uluslararası Perakendecilik ve Freanchsing S 3 4 G421   111818611 Türkiye Ekonomisi S 3 4 G422
111817610 Tedarik Zinciri Yönetimi S 3 4 G421   111818613 Stratejik Finans Yönetimi S 3 4 G422
              111818614 Müşteri İlişkileri Yönetimi S 3 4 G422
G411 4. Sınıf Güz Seçmeli Ders Grubu 1 (1)(1) S 3 4     G412 4. Sınıf Bahar Seçmeli Ders Grubu 1 (1)(1) S 3 4  
111817508 Yönetim Bilgi Sistemi S 3 4 G411   111818510 Güncel Pazarlama Yaklaşımları S 3 4 G412
111817507 Uluslararası Marka Yönetimi S 3 4 G411   111818511 İletişim ve Yönetim Teknolojileri S 3 4 G412
111817509 Ekonomik Entegrasyon ve AB S 3 4 G411   111818512 Proje Geliştirme S 3 4 G412
111817510 Özel Finansal Konular S 3 4 G411   111818513 Uygulamalı ithalat ve İhracat S 3 4 G412
 
 
Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2021, Cumartesi