Bölümümüz Hakkında

Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans programımız, hızla küreselleşen dünyada güncel ve ekonomik gelişmelerle birlikte önemli bir yere sahiptir. Günümüz ekonomilerinin çoğu, gayri safi yurt içi hasılalarının neredeyse tamamını uluslararası ticaretten sağlamaktadırlar. Bu nedenle bölümümüz, bu alanda talep edilen yetenekli ve donanımlı, alanında uzman, çağdaş bilgilerle donatılmış insan gücünü karşılamak üzere kurulmuştur. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, özel ve kamu sektöründe bu alanda ihtiyaç duyulan pozisyonlarda aktif olarak yer alabileceklerdir. Özellikle ithalat ve ihracat, uluslararası pazarlama ve sermaye yönetimi konularında uzman eleman ihtiyacını karşılayacaktır.

Bölümümüz öğrencileri, işletme ve çevresiyle ilgili stratejiler geliştirip, plan ve programlar ortaya koyabileceklerdir. Ayrıca bölümümüz mezunlarının ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek ve sağlıklı kararlar alabilecek bireyler olması hedeflenmektedir.

Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü, seçmeli İngilizce hazırlık sınıfına ek olarak 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Dersler teori ve uygulamalardan oluşmaktadır. Okutulan derslerle öğrencilerin dış ticaret işlemleri, uluslararası para piyasası işlemleri, uluslararası ekonomik ve ticari örgütler, uluslararası ticaret hukuku, kambiyo hukuku, lojistik ve Türkiye’nin dış ticari ilişkileri üzerine bilgi sahibi olmalarının yanında; uluslararası ürün, mal ve hizmet dolaşım faaliyetlerinin de uygulamalı olarak öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünden mezun olan öğrencilere lisans diploması verilir. Bölüm mezunları özel ve kamu sektörlerinde uzman olarak görev alırlar. Özel sektörde pazarlama, ithalat ve ihracat, lojistik ve taşımacılık, finans, yönetim, muhasebe ve insan kaynakları bölümlerinde; kamu da ise Dış Ticaret Müsteşarlığı, Eximbank, Bankaların Kambiyo Birimleri, İhracatçı Birlikleri ve Üye Kuruluşları, Serbest Bölgeler, Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri gibi kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedirler.

Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2021, Cumartesi