Lisans Dersler

Lisans ders içeriklerini word dosyası halinde buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS BÖLÜMÜ

1.DÖNEM

 

2.DÖNEM

DERS KODU

DERSLER

Z/S

T+U

K

AKTS

 

DERS KODU

DERSLER

Z/S

T+U

K

AKTS

11181 1302

Hukukun Temel Kavramları

Zorunlu

3+0

3

5

 

11181 2102

Yönetim Organizasyon

Zorunlu

3+0

3

5

11181 1129

Genel İşletme

Zorunlu

3+0

3

5

 

11181 2133

Envanter Bilanço

Zorunlu

3+0

3

5

11181 1303

İktisat I

Zorunlu

3+0

3

4

 

11181 2306

Davranış Bilimleri

Zorunlu

3+0

3

5

11181 1304

Matematik

Zorunlu

3+0

3

5

 

11181 2308

İktisat II

Zorunlu

3+0

3

4

11181 1305

Muhasebeye Giriş

Zorunlu

3+0

3

5

 

11181 2309

Matematik II

Zorunlu

3+0

3

5

11181 1001

A.İ.T.T.

Zorunlu

2+0

2

2

 

11181 2002

A.İ.T.T.

Zorunlu

2+0

2

2

11181 1005

İngilizce I

Zorunlu

2+0

2

2

 

11181 2006

İngilizce II

Zorunlu

2+0

2

2

11181 1130

Türkçe I

Zorunlu

2+0

2

2

 

11181 2132

Türkçe II

Zorunlu

2+0

2

2

3.DÖNEM

 

4.DÖNEM

DERS KODU

DERSLER

Z/S

T+U

K

AKTS

 

DERS KODU

DERSLER

Z/S

T+U

K

AKTS

11181 3310

Dış Ticarete Giriş

Zorunlu

3+0

3

4

 

11181 4318

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

Zorunlu

3+0

3

5

11181 3311

Mali Tablolar Analizi ve Konsolidasyon

Zorunlu

3+0

3

4

 

11181 4319

Kambiyo Rejimleri ve Dış Ticaret

Zorunlu

3+0

3

4

11181 3312

Mesleki İngilizce I

Zorunlu

2+0

2

2

 

11181 4320

Mesleki İngilizce II

Zorunlu

2+0

2

3

11181 3313

İstatistik

Zorunlu

3+0

3

4

 

11181 4321

Ekonometri

Zorunlu

3+0

3

4

11181 3314

Ticaret Hukuku

Zorunlu

2+0

2

3

 

11181 4322

Üretim Yönetimi

Zorunlu

3+0

3

4

11181 3315

Uluslararası İktisat

Zorunlu

2+0

2

3

 

11181 4323

Pazarlama Yönetimi

Zorunlu

3+0

3

5

11181 3316

Pazarlama İlkeleri

Zorunlu

3+0

3

5

 

11181 4324

Uluslararası Ticaret Hukuku

Zorunlu

2+0

2

3

11181 3317

Finansal Yönetim

Zorunlu

3+0

3

5

 

11181 4325

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Zorunlu

2+0

2

2

5.DÖNEM

 

6.DÖNEM

DERS KODU

DERSLER

Z/S

T+U

K

AKTS

 

DERS KODU

DERSLER

Z/S

T+U

K

AKTS

11181 5325

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Zorunlu

3+0

3

4

 

11181 6329

Uluslararası Pazarlama

Zorunlu

3+0

3

4

11181 5326

Uluslararası İşletmecilik

Zorunlu

3+0

3

5

 

11181 6330

Uluslararası Yönetim

Zorunlu

3+0

3

5

11181 5327

Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı

Zorunlu

3+0

3

4

 

11181 6331

İhracat ve İthalat Yönetimi

Zorunlu

3+0

3

5

11181 5328

Şirketler Muhasebesi

Zorunlu

3+0

3

5

 

11181 6332

Muhasebe Denetimi

Zorunlu

3+0

3

4

11181 5501

Tüketici Davranışları

Seçmeli

3+0

3

4

 

11181 6504

Hizmet Pazarlaması

Seçmeli

3+0

3

4

11181 5502

Örgütsel Davranış

Seçmeli

3+0

3

4

 

11181 6505

Uluslararası Muhasebe Standartları

Seçmeli

3+0

3

4

11181 5503

Bilgisayar Paket Programları Kullanımı

Seçmeli

3+0

3

4

 

11181 6506

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

Seçmeli

3+0

3

4

11181 5601

Uluslararası Ticarette Vergilendirme

Seçmeli

3+0

3

4

 

11181 6604

E Ticaret ve Pazarlama

Seçmeli

3+0

3

4

11181 5602

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar

Seçmeli

3+0

3

4

 

11181 6606

Dış Ticaret Bankacılığı

Seçmeli

3+0

3

4

11181 5603

Finansal Ekonometri

Seçmeli

3+0

3

4

 

11181 6607

Finansal Krizler ve Kriz Yönetimi

Seçmeli

3+0

3

4

11181 5701

Mesleki İngilizce 3

Seçmeli

3+0

3

4

 

11181 6703

Mesleki İngilizce 4

Seçmeli

3+0

3

4

11181 5702

Serbest Bölge Uygulamaları

Seçmeli

3+0

3

4

 

11181 6704

İnsan Kaynakları Yönetimi

Seçmeli

3+0

3

4

7.DÖNEM

 

8.DÖNEM

DERS KODU

DERSLER

Z/S

T+U

K

AKTS

 

DERS KODU

DERSLER

Z/S

T+U

K

AKTS

11181 7333

Pazarlama Araştırmaları

Zorunlu

3+0

3

4

 

11181 8337

Uluslararası Lojistik

Zorunlu

3+0

3

5

11181 7334

Girişimcilik

Zorunlu

3+0

3

4

 

11181 8338

Stratejik Yönetim

Zorunlu

3+0

3

5

11181 7335

Uluslararası Ticari  Örgütler

Zorunlu

3+0

3

5

 

11181 8339

Dış Ticarette Güncel Konular

Zorunlu

3+0

3

4

11181 7336

Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşvik Uygulamaları

Zorunlu

3+0

3

5

 

11181 8340

Uluslararası Finansal Piyasalar

Zorunlu

3+0

3

4

11181 7507

Uluslararası Marka Yönetimi

Seçmeli

3+0

3

4

 

11181 8510

Güncel Pazarlama Yaklaşımları

Seçmeli

3+0

3

4

11181 7508

Yönetim Bilgi Sistemi

Seçmeli

3+0

3

4

 

11181 8511

İletişim ve Yönetim Teknikleri

Seçmeli

3+0

3

4

11181 7509

Ekonomik Entegrasyon ve AB

Seçmeli

3+0

3

4

 

11181 8512

Proje Geliştirme

Seçmeli

3+0

3

4

11181 7608

Uluslararası Satış ve Müzakere Yöntemleri

Seçmeli

3+0

3

4

 

11181 8611

Türkiyenin Dış Ticaret İlişkileri

Seçmeli

3+0

3

4

11181 7609

Uluslararası Perakendecilik ve Franchsing

Seçmeli

3+0

3

4

 

11181 8612

Türkiye Ekonomisi

Seçmeli

3+0

3

4

11181 7610

Maliyet Muhasebesi

Seçmeli

3+0

3

4

 

11181 8613

Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar

Seçmeli

3+0

3

4

11181 7705

Mesleki İngilizce 5

Seçmeli

3+0

3

4

 

11181 8707

Mesleki ingilizce 6

Seçmeli

3+0

3

4

11181 7706

Risk ve Sigortacılık Yönetimi

Seçmeli

3+0

3

4

 

11181 8708

Sosyal Sorumluluk ve Etik

Seçmeli

3+0

3

4

 
 
Son Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2018, Pazartesi